Czy chwilówki są zgodne z prawem ?

W sieci wiele osób zadaje pytanie „czy chwilówki są zgodne z prawem?”. Więc odpowiedź na nie brzmi: „owszem, są”. Obecnie polskie prawo dopuszcza oprocentowanie pożyczek do czterokrotności stopy lombardowej, czyli na dzień dzisiejszy 22%. Jak to się dzieje, że za chwilówkę płacimy więcej i jest to dopuszczalne przez ustawę antylichwiarską?

Otóż firmy oferujące szybkie pożyczki muszą zabezpieczyć swoje interesy, ze względu na dużo niższy poziom spłacalności takich kredytów niż te udzielane przez banki, dlatego umowa zawiera dodatkowe koszty. Oprocentowanie jest zgodne z prawem, jednak dochodzą takie koszty jak opłata przygotowawcza, prowizja itp. W rezultacie płacimy znacznie więcej.

Pożyczki typu chwilówki udzielane są wielokrotnie. Pieniądze najczęściej wypłacane są od ręki na podstawie samego dowodu osobistego (nie trzeba wysyłać skanu – wystarczy sama seria i numer dowodu), bez dokładnej analizy zdolności kredytowej kredytobiorcy. Jest to przyczyną dużo niższej spłacalności pożyczek niż w przypadku kredytów bankowych. Podnoszenie różnymi sposobami ceny wynagradza firmą brak wpłat i straty jakie ponoszą przez niewypłacalność klientów.

Podsumowując kredyty chwilówki są zgodne z obowiązującym prawem. Najistotniejszą kwestią jest poinformowanie klienta o wszystkich kosztach i zasadach pożyczki przed podpisaniem przez niego umowy. Zatajenie informacji przed klientem jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem.